International Faculty

Dr. Amulya K Saxena

UK

Dr. Amos Loh

Singapore

Dr. Ashish Minocha

UK

Dr. Ashwin Pimpalwar

USA

Mr. Ashok Rajimwale

UK

Dr. Dinesh Koirala

Nepal

Mr. Khalid El Malik

UK

Dr. Lalit Parida

Dubai

Mr. Nitin Patwardhan

UK


National Faculty

Dr. A K Basu

Kolkata

Dr. Anirudh Shah

Ahmedabad

Dr. Ashwin Pimpalwar

USA

Dr. Balamourougane P

Chennai

Dr. Chetan Swaroop Sharma

Jaipur

Dr. Dasmit Singh

Pune

Dr. Gautam S. Agarwal

Lucknow

Dr. Girish Prabhakar

Bikaner

Dr. Prof. G. Rajamani

Coimbatore

Dr. Harish Jayaram

Hyderabad

Dr. Intezar Ahmad

Rishikesh

Dr. J K Mahajan

Chandigarh

Dr. Jamir Arlikar

Hyderabad

Dr. K L N Rao

Chandigarh

Dr. Ketan Parekh

Mumbai

Dr. Kumaravel S

Puducherry

Dr. M. Bajpai

Delhi

Dr. M. Srinivas

Visakhapatnam

Dr. M.K Mohanty

Bhilai

Dr. Mitul S. Parikh

Ahmedabad

Dr. Monika Bawa

Chandigarh

Dr. Nitin J Peters

Chandigarh

Dr. Prabudh Goel

Delhi

Dr. Prakash Agarwal

Chennai

Dr. Praveen Mathur

Dr. Prema Menon

Chandigarh

Dr. Raj Shah

Gujarat

Dr. Reyaz Ahmad

Aligarh

Dr. Ram Samujh

Chandigarh

Dr. Rashik Shah

Mumbai

Dr. Ravindra H. Ramadwar

Mumbai

Dr. Ramesh S Choudhary

Bengaluru

Dr. S Ramesh

Bengaluru

Dr. Sandeep Agarwala

Delhi

Dr. Sanjay Rao

Bengaluru

Dr. Satish Aggarwal

Delhi

Dr. Shilpa Sharma

Delhi

Dr. Subhashish Saha

Kolkata

Dr. Sujit Chaudhary

Delhi

Dr. Sunil Kothari

Jodhpur

Dr. Sunita Ojha

Jaipur

Dr. S. Roy Chaudhary

Delhi

Dr. Sripathi V.

Chennai

Dr. V.V.S. Chandarshekharam

Hyderabad

Dr. Y K Sarin

Delhi

Dr. Vishesh Jain

Delhi

 

 


Follow Us      
Powered by MIKE EVENTS